JURIDISCHE KENNISGEVING / WETTELIJKE VERMELDINGEN

De site www.embody-paris.com is bewerkt door het bedrijf Embody Médical, geregistreerd in het handels- en bedrijvenregister in Nantes onder het nummer: 809085368.

De modellen in deze catalogus zijn originele creaties van Embody Médical beschermd door artikels L 122-4,L 335-2 et L 335-3 van de intellectuele eigendomscode. Elke reproductie zonder toestemming van Embody Médical is ten strengste verboden. De postoperatieve lingerieproducten die in deze catalogus worden gepresenteerd, kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen.

Publicatie directeur: Sig.ra Stéphanie Romanet.

Fotografíe: Sig. Bertrand Jacquot

De website www.embody-paris.com is geproduceerd door : Vupar digital – Marvelous Agency 11 rue Paul Pélisson - 44000 Nantes.

Tél : 02 51 72 99 99 - Contact : Fabrice Talmant


De website www.embody-paris.com wordt gehost door : Always Data

Bescherming van persoonlijke gegevens:
het bedrijf Embody Médical verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van online verstrekte informatie door de gebruiker te bewaren.

De gebruikers van de site kunnen de webmaster per mail contacteren: contact@embody.paris